Wat is een WhatsApp template?

Voor WhatsApp Business, WhatsApp heeft het mogelijk gemaakt om een persoon te benaderen zonder dat er eerder contact geweest is.. De ontvanger moet hiervoor expleciet toestemming gegeven hebben om benaderd te mogen worden.

Een van de belangrijkste regels van WhatsApp Business is de 24-uurs regel. Dit betekent dat zodra iemand een WhatsApp-bericht naar het bedrijf stuurt op WhatsApp Business, het bedrijf 24 uur de tijd heeft om dit bericht te beantwoorden (gratis). Nadat de 24 uur zijn verstreken, kan een template-bericht naar de klant worden gestuurd. Zodra de ontvanger hierop antwoord, opent zich weer de 24-uur waarin geantwoord kan worden zonder dat er een WhatsApp Business template nodig is om te bereiken.

Kosten per WhatsApp template

De eerste 10 WhatsApp Business templates zijn gratis om toe te voegen aan Trengo (let op, afgekeurde templates behoren ook tot de 10)! Iedere template, na de eerste 10 stuks, kost €45,- per template.

Kosten per verstuurde template bericht

WhatsApp gebruikt verschillende tarieven per template bericht per land. Trengo schrijft de kosten automatisch af van het balans.

Netherlands €0.084
Germany €0.09
United States €0.008
Other €0.08
Boozt-trengo_whatsapp_business-in-chat-widget